Dispersal Order - Bargoed / Gorchymyn Gwasgaru – Bargoed

Following recent reports of anti-social behaviour in the Bargoed area, a Dispersal Order is being introduced this weekend.
The designated area of the order will include:
• Cardiff Road
• Bargoed Gateway
• West Street
• Hanbury Road
• North Road
• North road Car park
• Capel Street
• High Street
• Bargoed Bus Station
• Angel Way
• Bargoed Train Station and car park
• Francis Street
• Upper High Street
• Bristol terrace
• Greenfield Street
• Morrisons
• Morrisons car parks
• Station Road
• Cross Street
The order will start at 5.30pm on Friday 7th April 2017 and will be in place for 48 hours.
Officers will be patrolling the area and will have the authority to direct anyone behaving anti-socially away from the area. If they return to that area after being moved on, they face being arrested.
This dispersal order has been put in place following reports of anti-social behaviour in the area where the actions of a small minority are causing alarm and distress to local residents. Officers will be on regular patrol in the areas affected to enforce the Dispersal Order and to prevent incidents of anti-social behaviour.
Please report any anti-social activity to 101 or Crimestoppers anonymously on 0800 555111.

Ar ôl cael gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ddiweddar yn ardal Bargoed, mae Gorchymyn Gwasgaru yn cael ei gyflwyno y penwythnos hwn.
Bydd ardal ddynodedig y gorchymyn yn cynnwys:
• Cardiff Road
• Bargoed Gateway
• West Street
• Hanbury Road
• North Road
• Maes parcio North Road
• Capel Street
• Y Stryd Fawr
• Gorsaf Fysiau Bargoed
• Angel Way
• Gorsaf drenau a maes parcio Bargoed
• Francis Street
• Y Stryd Fawr Uchaf
• Bristol Terrace
• Greenfield Street
• Morrisons
• Meysydd parcio Morrisons
• Station Road
• Cross Street
Bydd y gorchymyn yn dod i rym am 5.30pm ddydd Gwener 7 Ebrill 2017 a bydd ar waith am 48 awr.
Bydd swyddogion yn patrolio’r ardal a bydd ganddynt yr awdurdod i orchymyn i unrhyw un sy’n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol adael yr ardal. Os bydd yr unigolion hynny yn dychwelyd i’r ardal ar ôl iddynt gael gorchymyn i adael, gallant gael eu harestio.
Mae’r Gorchymyn Gwasgaru hwn wedi cael ei roi ar waith ar ôl i’r heddlu gael gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal lle mae ymddygiad lleiafrif bach yn peri ofn a gofid i breswylwyr lleol. Bydd swyddogion ar batrôl yn rheolaidd yn yr ardaloedd dan sylw er mwyn gorfodi’r Gorchymyn Gwasgaru ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Rhowch wybod am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.

Source:: Gwent Police News

(Visited 31 times, 1 visits today)