Incident in Caerleon, Newport / Digwyddiad yng Caerllion, Casnewydd

At 4.25am yesterday morning, Thursday 30th March 2017, emergency services were called to an address at Cambria Close in Caerleon, Newport, following reports of a disturbance.
On arrival, they found a 66 year old man deceased at the address.

A 38 year old man from Newport has been arrested on suspicion of murder and remains in police custody.

We are not looking for anyone else in connection with this incident.
If anyone has any information that could help with this investigation, please call 101 quoting log 36 30/3/17.
***

Am 4.25am bore ddoe, dydd Iau 30 Mawrth 2017, cafodd y gwasanaethau brys eu galw i gyfeiriad yng Nghambria Close yng Nghasnewydd, yn dilyn adroddiadau o aflonyddwch.

Ar ôl cyrraedd, daethant o hyd i ddyn 66 mlwydd oed wedi marw yn y cyfeiriad.

Mae dyn 38 mlwydd oed o Gasnewydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae’n parhau i fod yn y ddalfa.

Nid yw Heddlu Gwent yn edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r digwyddiad hwn.

Source:: Gwent Police News

(Visited 38 times, 1 visits today)